miércoles, 11 de mayo de 2011

DESIG

Buidat el cap de conceptes,
trencats els pactes i afectes,
ser no més,
sense pronoms ni adjectius,
guardar tan sols conjuncions
per copular sustantius.

Josep Villarrubia